Certyfikaty

Michna Food to przede wszystkim jakość i powtarzalność. Jakość i powtarzalność poprzez ciągły rozwój marki i przestrzeganie określonych procedur. Stosowanie zasad wdrożonego Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), obejmującego Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP) i Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP), a tym samym minimalizacja i eliminacja wszelkich zagrożeń, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych, magazynowanych wyrobów, to priorytet w działalności Michna Food.


Skuteczność wdrożonego przez nas systemu HACCP badana jest na każdym etapie produkcji przez odpowiednio wykwalifikowane działy kontroli.


Nadrzędnym celem Michna Food jest dostarczanie wysokiej jakości produktów. Dlatego działalność ta została potwierdzona Międzynarodowym Standardem Jakości Żywności (IFS Food wersja 7) i Międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności (BRC Global Standard for Food Safety wydanie 8). Jako firma perspektywiczna pod względem maksymalizacji jakości produktu tworzymy przyjazne środowisko pracy, dbając o ochronę środowiska naturalnego. Przywiązujemy szczególną rolę do zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Michna Food.


Jakość naszych produktów i skuteczne egzekwowanie wprowadzonych wewnętrznych procedur podlega cyklicznej weryfikacji, audytom przy udziale komórek zewnętrznych. Takie prowadzone działania pod marką Michna Food oznaczają dla Was, Drodzy Klienci i dla nas, jako producenta GWARANCJĘ uzyskania i utrzymania JAKOŚCI. Jakość to dbanie o każdy szczegół, Jakość to zadowolenie klienta, Jakość to gwarancja. Jakość to powrót klienta po produkty marki Michna Food. 


Współpracujemy z zaufanymi dostawcami – to certyfikowane i na bieżąco audytowane firmy. Dzięki temu, że dysponujemy nowoczesnym laboratorium mikrobiologicznym, możemy kontrolować i badać wszystkie partie produkcyjne, a także półprodukty czy materiały. Oznacza to, że nasz towar jest nieustannie poddawany jakościowej kontroli. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie i zadowoleniu Klientów.

 

2022

certyfikat 1

certyfikat 2

2021

certyfikat 3

certyfikat 4

Certyfikaty zostały wydane przez TÜV NORD – renomowane jednostki certyfikujące.