INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO)

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z koniecznością prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.

 

L.P RODZAJ INFORMACJI INFORMACJA
1. administrator danych osobowych Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ropuchach przy ul. Podgórnej 8, 83-130 Pelplin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000501824, posiadająca numer REGON: 220859798, posiadająca numer NIP: 5932554231
2. dane kontaktowe administratora danych osobowych

możesz skontaktować się z nami:
- elektronicznie pod następującym adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- pisemnie na adres:
Michna Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Ropuchach
ul. Podgórna 8
83-130 Pelplin

3. cele przetwarzania danych osobowych prowadzenia korespondencji i cele wynikające z tej korespondencji
4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit f) RODO – Twoje dane będziemy także przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów

5. informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług prawnych – zgodnie z obowiązującym prawem
6. kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub też do skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich praw, o których mowa poniżej w pkt 7 w zakresie zorientowanym na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych
7. informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu co do ich przetwarzania
8. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych podanie danych jest całkowicie dobrowolne i ich nie podanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami
10. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania