Co znaczy odpowiedzialna produkcja wyrobów mięsnych?

Produkty z mięsa, jako że są narażone na skażenie wieloma czynnikami, muszą być przygotowywane z zachowaniem wielu ważnych zasad. Zobacz, co jest ważne w procesie produkcji, aby wyroby były nie tylko smaczne, ale i przede wszystkim w pełni bezpieczne.

Co jest podstawą w produkcji wyrobów mięsnych?

Profesjonalna produkcja wyrobów mięsnych wymaga znajomości i wdrożenia szczególnych rozwiązań. Przede wszystkim, zupełnie kluczową i podstawową rolę pełni czystość na terenie zakładu mięsnego. To priorytet, bez którego nie można mówić o bezpiecznej produkcji. Co istotne, ten obowiązek musi być brany pod uwagę jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Chodzi tu głównie o projektowanie linii produkcyjnej, która powinna być stworzona z materiałów o gładkiej, hydrofobowej i dopuszczonej do kontaktu z żywnością powierzchni.

Idąc o krok dalej, nie mniejsze znaczenie ma utrzymanie higieny podczas produkcji. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa przeszkolenie pracowników. Osoby pracujące na linii produkcyjnej muszą znać i przestrzegać wszelkich procedur, a także stosować się do obowiązku noszenia odpowiedniej odzieży. Podstawą jest również właściwa dezynfekcja i zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń.

Dlaczego bezpieczeństwo odgrywa tak dużą rolę w produkcji wyrobów mięsnych?

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że producenci zajmujący się wytwarzaniem produktów z mięsa są zobowiązani do przestrzegania szczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jest to podyktowane faktem, że spożycie skażonego mięsa przez konsumenta może mieć brzemienne skutki. Chodzi tu zarówno o konsekwencje zdrowotne danej osoby, jak i potencjalną odpowiedzialność prawną właściciela zakładu mięsnego, który nie dostosował się do restrykcyjnych wymogów.